a

Bij het uitbesteden van content staat samenwerking bij ons voorop. Thema’s en activiteiten worden opgesteld in afstemming met uw organisatie en gericht op uw jaaractiviteiten:

  • juiste tone of voice
  • maatwerk creëren welke past bij uw onderneming
  • vernieuwing van de site realiseren waarbij een brede afstemming binnen uw organisatie heeft plaatsgevonden
  • evaluatie van de content
  • gebruik en usability van de site
  • nieuwe trends en ontwikkelingen
  • nieuwe thema’s en siteonderdelen
  • andere aanpassingen

Zelf organiseren of uitbesteden?

a

Periodieke afstemmingen en brainstormsessies maken onderdeel uit van onze dienstverlening.

In deze sessies zetten de medewerkers de pet op van webredacteur. Voor een (intranet)site met de medewerkers als doelgroep geldt dat we zo nieuwe ideeŽn kunnen genereren voor de invulling van de site. Bovendien vergroten we daarmee hun betrokkenheid bij de inhoud en het thema van de website.

Zij denken mee over de manier waarop diensten en producten aan klanten worden gepresenteerd Ė het zet ze aan het denken over zaken als missie, visie en doelstellingen. Vaak hebben medewerkers inspirerende ideeŽn die verder uitwerking verdienen.